Pragmatics

Vanaf de zomer van 1985 was ik enkele jaren werkzaam als docent taalvaardigheid Spaans.
Vanaf 1988 werd de afdeling Bedrijfscommunicatie in de faculteit Letteren een steeds zelfstandiger afdeling.

Le Pair, R. (1990)

Bedrijfscommunicatie en Bedrijfstaal Spaans. In C. van Esch en M. Steenmeijer (red.), Spaans in Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsleven 1 (pp. 59-66). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.

 Vanaf 1993 kreeg ik ruimte om naast het verzorgen van taalvaardigheidsonderwijs Spaans ook een promotie-onderzoek te gaan doen.

In 1993 startte ik mijn promotie-onderzoek, op het terrein van (Interlanguage) Pragmatics; het onderwerp kwam bovendrijven uit m’n belangstelling voor taalvaardigheid Spaans, communicatieve competentie, toegepaste taalkunde en interculturele communicatie:

  • wat is het verschil tussen taalvaardigheid en communicatievaardigheid, tussen linguïstische competentie en communicative of pragmatic competence?
  • hoe kan het dat tussen zeer taalvaardige mensen de communicatie tekort schiet; dat linguïstisch correct taalgebruik tot pragmatic failures kan leiden?
  • zouden naast de taalverschillen ook verschillen in (communicatie-)cultuur een rol spelen bij het succes of falen van interculturele communicatie?
  • zouden sprekers van verschillende culturen, van wie één van beiden de taal spreekt die niet zijn of haar moedertaal is, niet alleen de vreemde taal bijna perfect kunnen beheersen, maar zich ook een zekere intercultural pragmatic competence kunnen eigen maken?
  • Welke factoren – machtsafstand, sociale afstand, situationele context – beïnvloeden de appropriateness van een directieve taalhandeling zoals een verzoek?

Kortom, binnen de kortste keren kwam ik bij taalfilosofen als Grice en Searle terecht, bij conversatie maximen, het Cooperative Principle, taalhandelingstheorieën en Brown en Levinson’s Beleefdheidstheorie.

Mijn proefschrift Verzoekstrategieën in het Spaans: een cross-cultureel en intercultureel perspectief (17 maart 1997) is het resultaat van vier jaar studie om dit soort vragen te beantwoorden en daarvan verslag te doen.

 

Le Pair, R. (1994)

'Pedir algo': communicatiestrategieën vanuit een pragmalinguïstisch perspectief. In C. van Esch en M. Steenmeijer (red.), Spaans in Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsleven 5 (pp. 38-56). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.

Le Pair, R. (1994)

Communication strategies: politeness in Spanish requests. Antwerpen, Universiteit van Antwerpen, Sixth International Systemic-Functional Workshop, augustus 1994.

Le Pair, R. (1994)

Estrategias comunicativas de cortesía en peticiones: perspectiva cross-cultural e intercultural.  IV Jornadas sobre aspectos de la enseñanza del español como lengua extranjera, Granada, Universidad de Granada, juni 1994.

Le Pair, R. (1995)

Spanish request strategies: a cross-cultural analysis from an intercultural perspective. First International Conference in Contrastive Semantics and Pragmatics. Brighton, UK

Le Pair, R. (1996)

Spanish request strategies: a cross-cultural analysis from an intercultural perspective. In K. Jaszczolt & K. Turner (Eds.), Contrastive semantics and pragmatics II (pp. 651-670). Oxford: Elsevier Science.

Le Pair, R. (1997)

Verzoekstrategieën in het Spaans: een cross-cultureel en intercultureel perspectief.
Dissertatie. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.

De volgende publicaties en presentaties zijn vervolgstudies.

Le Pair, R. (1999)

Zijn Spanjaarden directer dan Nederlanders?: een crosscultureel onderzoek naar verzoekstrategieën. In M. Gerritsen & D. Springorum (red.), Een bundel Bedrijfscommunicatie voor Ger Peerbooms bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag, (pp. 191-220). Nijmegen: Nijmegen University Press.

Pair, R.G. le & Korzilius, H.P.L.M. (1999, december 22)

Interculturele communicatieve competentie: directheid in verzoeken. Delft, 8e VIOT-congres.

Le Pair, R. (1999)

Communication Strategies: Politeness in Spanish requests. In R. Geluykens & K. Pelsmakers (Eds.), Discourse in Professional Contexts, (pp. 143-165). München: Lincom.

Le Pair, R., & Korzilius, H. (2000)

Interculturele communicatieve competentie: directheid in verzoeken. In R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (red.), Over de grenzen van de taalbeheersing, (pp. 337-349). Den Haag: Sdu.

Le Pair, R. (2001)

Review of F.E. Jandt (2001). Intercultural Communication. An introduction. Thousand Oaks, CA: Sage, 532 pp., ISBN 0-7619-2202-4, Communications. The European Journal of Communication Research, 22 (4), 131-135.

Returning to the question of to what extent the above-mentioned objectives – enhancing intercultural communicative competence and intercultural awareness-raising – have been achieved, the conclusion must be that students are offered a wealth of information that is sometimes directly, sometimes less directly, relevant for gaining insight into cultural differences and the role they play in intercultural communicative interaction. However, the claim that students thereby also become more successful communicators in intercultural setings seems too pretentious. This would be more justified if he had given more attention to linguistic and communicative factors and had analysed intercultural language use from the perspectives of, for example, social psychology and second language acquisition. But perhaps such a claim should not be made on the merits of this book. It is a textbook, after all, and, in the context of intercultural communication training, especially in an American educational setting, it will make a valuable contribution and a rich source of inspiration.

Hendriks, B., & Le Pair, R. (2004)

Conventionaliteit en beleefdheid in Nederlandse verzoeken. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26 (1), 21-43.

Le Pair, R. (2005)

Politeness in the Netherlands: indirect requests. In L. Hickey & M. Stewart (Eds.), Politeness in Europe, (pp.66-81). Clevedon: Multilingual Matters.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *