Document Design

Carel Jansen kwam naar Communicatie- en Informatiewetenschappen en liet sommigen van ons kennismaken met het onderzoeksgebied van instructieve teksten: handleidingen, formulieren, technische instructies, etc.

In onderstaande publicaties deden we verslag van experimenteel onderzoek waarin nagegaan werd of bepaalde tekstkenmerken van invloed zijn op de effectiviteit, de efficiëntie en waardering bij het werken met instructieve teksten.

Wanneer we het domein ‘document design’ wat oprekken komen we uit bij webdesign, en de usability van websites.

Pair, R.G. le (1999, September 30)

Handleidingen bij software: op weg naar kwaliteitsverbetering. Nieuwegein, IBS-CONSIST.

Le Pair, R. (1999)

Instructies bij ROCS-handleidingmodel. Nijmegen: UTN/CIBC. (24 pp.).

Bakx, J., Coopman, K., Jansen, C., Van Mulken, M., & Le Pair, R. (1999)

Naar effectieve handleidingen bij ROCS. Adviesrapport voor het Academisch Ziekenhuis Nijmegen: Nijmegen: UTN/CIBC (29 pp.).

Hoeken, H., Jansen, C.J.M., Korzilius, H.P.L.M. & Pair, R.G. le (2000, March 23)

Valkuilen bij onderzoek naar interculturele aspecten van document design. Enschede, 'Communicatiewetenschap: de groeistuipen voorbij?', Conferentie over Toegepaste Communicatiewetenschap.

Hoeken, H., Korzilius, H.P.L.M., Jansen, C.J.M. & Pair, R.G. le (2000, May 26)

Studying intercultural document design: Why and how? Antwerpen, Joint conference of the Association for Business Communication - European Convention and the European Network for Communication Development in Business and Education.

Pair, R.G. le (2000, December 13)

KPMG a la española: vamos a conocemos. Hilversum, Workshop Spaans voor KPMG-medewerkers

Jansen, C., Korzilius, H., Le Pair, R., & Roest, M. (2002)

Een information mapping®-tekst getest: worden de sterallures waargemaakt? Tijdschrift voor Taalbeheersing, 24 (1), 1-13.

Le Pair, R. (2002)

Review of Th. M. van der Geest (2001). Web Site Design is Communication Design, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 165 p., ISBN 90-272-3202-4, Tijdschrift voor Taalbeheersing, 24 (3), 269-271.

Jansen, C., Korzilius, H., Le Pair, R., & Roest, M. (2003)

Testing an Information Mapping® text: Does the method live up to the expectations? Document Design 4 (1), 48-59.

A study into the effect of using the Information Mapping® method compared three text versions. Each version was presented to approximately twenty subjects working for a Dutch company. The study involved a text that had been used in that company for several years, an Information Mapping® version of the same text and a version rewritten by an experienced writer, who did not work with the Information Mapping® method. With regard to effectiveness and efficiency, the results of the various versions did not differ significantly. The judgments that the subjects gave differed significantly in one respect: the Information Mapping® text was rated significantly higher than the text rewritten by the experienced writer. However, the subjects did not rate the Information Mapping® text significantly higher than the original text. Subject variables such as age and years of service at the company had no significant effect on the results. All things considered, this study fails to substantiate the claim that the IMAP method results in texts that lead to improved reader performance.

Le Pair, R. (2006)

Review of Carol Lipson & Michael Day (Eds.) (2005). Technical Communication and the World Wide Web. Mahwah, NJ: Erlbaum. 355 pp., ISBN 0-8058-4572-0 (cloth), 0-8058-4573-9 (pbk), Information Design Journal, 14 (3), 274-276.

Le Pair, R., Jansen, C., Korzilius, H., Van Gerdingen, J., De Graaf, S., & Visser, R. (2006)

Information Mapping: effecten van tekstkenmerken en lezerskenmerken op prestaties en waardering. In: B. Hendriks, H. Hoeken & P.J. Schellens (Red.), Studies in Taalbeheersing 2, (pp. 250-262). Assen: Van Gorcum.

In een eerder onderzoek werden geen effecten gevonden van de toepassing van de Information Mapping® methode op de prestaties of de waardering van gebruikers. In drie vervolgexperimenten hebben wij tekst- en lezerskenmerken onderzocht die van invloed zouden kunnen zijn op resultaten van de IMAP-methode.

Tekstlengte bleek een positief effect te hebben: in afwijking van het eerdere onderzoek, waarin gebruik werd gemaakt van een relatief korte tekst, bleek dat lezers met een IMAP-variant van een langere tekst wel effectiever en efficiënter werkten dan met de originele tekst; ook bleek hun waardering voor de IMAP-teksten hoger (experiment 1).

Toevoegen van typische IMAP-vormkenmerken aan een verder niet gewijzigde traditionele tekst bleek niet tot een grotere effectiviteit, maar wel tot een hogere efficiëntie en meer waardering te leiden (experiment 2).

Voor de lezersvariabele ‘al dan niet vertrouwd zijn met IMAPteksten’ werd geen effect op de geleverde prestaties gevonden (experiment 1). De moedertaal van respondenten bleek van invloed te zijn op de prestaties met instructieve teksten, maar de effecten waren voor een IMAP-tekst niet anders dan voor een bestaande traditionele tekst (experiment 3).

Le Pair, R., Jansen, C., Korzilius, H., Van Gerdingen, J., De Graaf, S., & Visser, R. (2006)

Information Mapping: Effects of Text Features and Reader Characteristics on Performance and Appreciation. Information Design Journal 15 (1), 69-83.

Le Pair, R. & Kreps, A. (2007)

Workshop Interculturele aspecten van webdesign. Telematica Instituut, Utrecht, 26 april 2007

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *