De symboliek van de knoop in een Elisabethan garden

Cotswolds: Sudeley Castle Gardens:
symboliek en geschiedenis van the knot garden

Na een bezoek, enkele jaren geleden, aan de tuinen van Sudeley Castle (Cotswolds) ben ik op zoek gegaan naar de achtergronden, omdat ik geboeid was door:

  • de intieme knot garden heeft een ingewikkeld lijnenspel gevormd door lage buxus-haagjes;
  • dit patroon van de buxux-haagjes blijkt een ‘kopie’ te zijn van het patroon van de kleding die de Queen daughter Elisabeth I droeg op een schilderij; The pattern of the Sudeley Knot [garden] is taken from the dress worn by Princess Elisabeth in the allegorical painting […]
  • op zoek naar het schilderij werd ik op een verkeerd spoor gezet. In Sudeley Castle wordt gemeld dat de schilder Hans Eworth was;
  • maar een beetje speurwerk en afgaande op de titel bracht me bij de schilder Lucas de Heere;
  • en een close-up van de jurk die Elisabeth droeg verraadt inderdaad een patroon dat enige gelijkenis vertoont met de buxus-haagjes in the Knot Garden…
  • ook kwam ik erachter wat de oorzaak is van de waarschijnlijk foutieve vermelding van Hans Eworth in plaats van Lucas de Heere als schilder.
(klik voor vergroting)

De symboliek van de knoop

Eén van de tuinen van Sudeley Castle is The Elisabethan Garden. Buxus-haagjes vormen een ingewikkeld patroon, waardoor een spel ontstaat van lijnen met knopen erin. Deze knots zijn niet het resultaat van kneuterig gefreubel van de ontwerper, maar uiting van een sterk geloof in de symboliek van de knoop.

(klik voor vergroting)

Symboliek

  • ontwarren van een knoop = het vinden van het centrum;
  • lijnenpatroon zorgt voor magische krachten tegen de vijand;
  • toegepast in een tuin: zoals het park symbool is van het paradijs, zo is de tuin een microcosmos gevoed door het levenbrengende water.

The knot itself is an ancient symbol, formed from a continuous interwoven band. It is almost as universal as the labyrinth or maze, and in mystical thought undoing a knot is equivalent to finding the centre. Famously, it was Alexander the Great’s cutting of the Gordian Knot which opened the conquest of Asia to him; and lovers’ knots are a feature of literature. Knot figures are to be found in Roman, Celtic and Islamic decorative art, and are particularly persistent in rugs from parts of the east. Some say the symbolism evolved from defensive architecture and castles; the mere tracing of a pattern of lines became imbued with magic powers against the enemy. To this was added the symbolism of the garden: just as the larger park symbolised paradise, so this Garden Enclosed, with its biblical echo of the Song of Solomon, was a microcosm of the four quarters of the world, fed by the water of life. [1]

(klik voor vergroting)

Geschiedenis

De Knot Garden deed aan het einde van de 15e eeuw z’n intrede in Engeland en beleefde z’n hoogtepunt tijdens de regeerperiode van Queen Elisabeth I, eind 16e eeuw. De lage, wintergroene haagjes vormen knopen, lijnen en verbindingen die symmetrisch om elkaar heen draaien.

De serene stilte van dit statige formele lijnenspel wordt versterkt door het contrast met zacht stromend water en fonteintjes. In deze knot garden is dat een Moorse fontein in mozaïek:

(klik voor vergroting)

Het spel van gebogen lijnen, knopen en verbindingen mocht laten zien hoe ingenieus de ontwerper te werk was gegaan, maar het mocht ook niet te ingewikkeld zijn: het mocht voor de toeschouwer niet te moeilijk zijn om het patroon te ontrafelen.

Knot gardens liggen meestal dicht bij het huis. Kijkend door het venster zie je een mooie overgang van het huis naar de verder gelegen informele tuinen en de countryside.

Design van de knot garden van Sudeley Castle

The new Sudeley knot garden has been designed to celebrate the most spectacular of Queen Elisabeth I’s visits to Sudeley, in 1592, on the anniversary of the Armada’s defeat. A three-day pageant was laid on in her honour, with specially composed music and elaborate festivities. The commerative  knot garden is situated in an intimate and sheltered courtyard, overlooked by the romantic ruined Banqueting Hall where the Queen was feted. The pattern of the Sudeley Knot is taken from the dress worn by Princess Elisabeth in the allegorical painting ‘The Tudor Succession’ by Hans Eworth, which hangs at Sudeley. The tiled central pool and mosaic ornaments, with their reference to the Persian garden style, carried by the Moors to Spain and then to the rest of Europe, give a decorative nod to the Spaniards and the Armada. The flowers used in the new garden are those depicted in the Sheldon Tapestry, an elaborate and beautiful hanging embroidered in the late 16th century. [3]

 

Bronnen en verwijzingen

[1] uitleg in een ruimte bij de Elisabethan Garden, Sudeley Castle.

(klik voor vergroting)

[2] uitleg in een ruimte bij de Elisabethan Garden, Sudeley Castle.

(klik voor vergroting)

[3] Bron: uitleg in een ruimte bij de Elisabethan Garden, Sudeley Castle.

(klik voor vergroting)
De volgende correcties lijken nodig:

Uitleg van de allegorie

In Family of Henry VIII, an Allegory of the Tudor Succession wordt de allegorie toegelicht:

Mixing portraiture and allegory, the painting anachronistically shows Henry VIII, his three children, and Queen Mary’s husband, Philip of Spain, alongside figures from mythology. Henry sits on his throne in the centre, with his son Edward, the future Edward VI, kneeling beside him receiving the sword of justice. Henry died in 1547, but on the left of the picture his daughter Mary is shown next to Philip, whom she didn’t marry until 1554 when she was queen, with Mars, god of war, behind them, symbolising the wars they fought. Elizabeth, by contrast, stands on the right of the picture holding the hand of Peace, who treads the sword of discord underfoot, as Plenty attends with her cornucopia. Painted in Elizabeth’s reign c. 1572, the picture stresses her legitimate descent from the Tudor dynasty and her role as a bringer of peace and prosperity to the realm.

Hieronder zie je het bedoelde schilderij, eerst in z’n geheel, daarna een detail:

Elisabeth staat rechts van de troon, “holding the hand of Peace, who treads the sword of discord underfoot” (klik voor vergroting)

Pas op het detail hieronder en bij vergroten van de afbeelding zien we wat er bedoeld werd met “The pattern of the Sudeley Knot [garden] is taken from the dress worn by Princess Elisabeth in the allegorical painting […]”

Bij de bron van deze afbeeldingen zien we terloops ook de verwarring die ontstaan kan zijn: hierboven werd al verondersteld dat het toeschrijven van dit schilderij aan Hans Eworth (wat gebeurt in de toelichting die in Sudeley Castle hangt) fout is. In de bron voor deze afbeelding (Naergi’s Costuming site – Elisabeth I) wordt bij dit schilderij ook gemeld “attributed to Lucas de Heere“; eveneens wordt een alternatieve titel genoemd: naast ‘The Family of Henry VIII: An Allegory of the Tudor Succession’ is het schilderij ook bekend onder de naam ‘The Family of Henry VIII accompanied by Peace, Plenty and Mars’. Drie goden dus… En waar komt het mogelijk foutieve toeschrijven aan Hans Eworth dan vandaan? Hans Eworth duikt op als maker van het schilderij ‘Elizabeth and the t[h]ree Goddesses’ (met vermelding “1569, Hans Eworth“).

In weer een andere bron, bij de beschrijving van het schilderij ‘H[ans]E[worth] Elizabeth and the Three Goddesses (Royal Collection), 1569‘ wordt dit bevestigd:

Already discussed but included for reference. Note that it is often attributed to Hans Eworth as it is signed ‘HE’ although the letters are sloping unlike his normal signature. (SHAFE – Art and Architectute at the Tudor Court)

Zie ook

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *