Tag: metaphor

Just another WordPress site

Waardering en interpretatie van visuele metaforen in advertenties in cross-cultureel perspectief

Dit blogartikel is een verkorte versie van de studie van Margot van Mulken en Rob le Pair (2012).
In deze studie doen we verslag van twee onderzoeken:
1. verschillen tussen Nederlandse, Franse en Spaanse consumenten in hun waardering van verschillende typen visuele metaforen in advertenties;
2. verschillen tussen Nederlandse, Franse en Spaanse consumenten in hun interpretatie (herkenning van de common ground) van visuele metaforen.

Metaphors in Advertising: effecten op overtuiging

Onderzoek naar de impact van metaforen in advertenties; afhanklijke variabele: overtuiging (mate waarin een ‘change of belief‘ plaatsvindt).