De interface als conversatiepartner in een cross-mediale user experience

Vanuit een communicatie-perspectief is de interface van een toepassing een gesprekspartner die een conversatie voert met een gebruiker.