User Generated Content maakt Social Media sociaal

To sum up, the web became more interesting, gaining the attraction of a lot more users, hence moving itself away from the web of the big institutionalized content creators and technocrats towards the web for everybody.
Kaplan, A.M. and Haenlein, M. (2010). [1]

Web2.0, User Generated Content, Social Media

De term Web2.0 werd voor het eerst gebruikt in 2004, toen het Web steeds duidelijker een platform was geworden waarin content en web-toepassingen niet langer door individuele personen en instanties gemaakt werden, maar continu gemaakt en aangepast worden door alle gebruikers, door deel te nemen, samen te werken en samen content te creëren.

De Encyclopedia Britannica Online, als voorbeeld, en het zender-georiënteerd publiceren in het algemeen zijn de essentie van Web1.0. In Web2.0 heeft dit plaats gemaakt voor bijvoorbeeld weblogs, wiki’s (Wikipedia) en web-projecten waarin samenwerken, het samen creëren van content en het beschikbaar stellen en delen van informatie centraal staan.

De omslag van Web1.0 naar Web2.0 is weliswaar gepaard gegaan met, en mogelijk geworden door enkele technische vernieuwingen (bijvoorbeeld Web-feeds en RSS-feeds om vernieuwde content van bijvoorbeeld weblogs compact te presenteren), toch bedoelen we met de term ‘Web2.0’ niet een radicale technologische ‘update’ van Web1.0. We beschouwen Web2.0 veeleer als het vernieuwde web-platform waarin de enorme groei van Social Media mogelijk en voor iedereen toegankelijk is geworden. De essentie van Web2.0-toepassingen is dat ze ontworpen zijn volgens de principes van User Generated Content: eindgebruikers zijn niet langer alleen de gebruikers van het web, ze zijn de makers van het web. Het zijn de gebruikers en de interactie tussen hen (connect, communicate, collaborate) die de inhoud van het web genereren en vorm geven.

Social Media zijn het geheel van web-toepassingen die gebouwd zijn op de ideologische en technologische pijlers van Web2.0, waarin het creëren en delen van User Generated Content mogelijk wordt. Met deze algemene definitie van Social Media als basis is het nuttig om te proberen een classificatie of categorisering van Social Media aan te brengen.

Daarbij kan gebruik gemaakt worden van theorieën op het gebied van media-onderzoek (social presence, media richness) en de sociale psychologie (self-presentation, self-disclosure). In onderstaande tabel zijn enkele soorten (instrumenten in) social media geclassificeerd aan de hand van deze twee criteria:

 • lage, gemiddelde of hoge ‘sociale aanwezigheid’ of ‘medium-rijkheid’;
 • lage of hoge self presentation / self disclosure:

Social Media zijn ‘sociaal’

 • als concept: de democratisering van informatie- en kennisverspreiding;
 • als product: weblog, Twitter, Facebook, LinkedIn, communities, Wiki’s
 • als activiteit: user-generated content

Social Media zijn ‘sociaal’ vanuit een technisch perspectief, een sociaal-psychologisch perspectief, en een maatschappelijk perspectief.

Technisch

De vereenvoudiging van de technieken voor het creëren van content, voor sociale interactie, voor het bouwen van communities en het delen van informatie maken social media toegankelijk voor iedereen.

Sociaal-psychologisch

Vanuit sociaal-pychologisch perspectief bevredigen social media de behoefte van mensen om in interactie te treden met gelijkgestemden.

Maatschappelijk

Vanuit maatschappelijk perspectief helpen social media aan het verspreiden en toegankelijk maken van kennis en informatie voor iedereen.

Abstract

The concept of Social Media is top of the agenda for many business executives today. Decision makers, as well as consultants, try to identify ways in which firms can make profitable use of applications such as Wikipedia, YouTube, Facebook, Second Life, and Twitter. Yet despite this interest, there seems to be very limited understanding of what the term ‘‘Social Media’’ exactly means; this article intends to provide some clarification. We begin by describing the concept of Social Media, and discuss how it differs from related concepts such as Web 2.0 and User Generated Content. Based on this definition, we then provide a classification of Social
Media which groups applications currently subsumed under the generalized term into more specific categories by characteristic: collaborative projects, blogs, content communities, social networking sites, virtual game worlds, and virtual social worlds. Finally, we present 10 pieces of advice for companies which decide to utilize Social Media. [1]

De tien adviezen voor bedrijven / organisaties zijn:

Vijf adviezen over het gebruik van media

 1. Choose carefully
  Je kunt van de tientallen applicaties er maar een paar gebruiken; kies die met zorg uit (criterium: doelgroep, bijdragen wel/niet onder supervisie;
 2. Pick the application, or make your own
  probeer niet het wiel uit te vinden als een bestaande applicatie in je behoeften voorziet;
 3. Ensure activity alignment
  Zorg ervoor dat je bijdragen in verschillende socioale netwerken op elkaar afgestemd zijn, of in ieder geval niet in strijd met elkaar;
 4. Media plan integration
  Zorg ervoor dat je bijdragen in soorten media (‘oude’ en ‘nieuwe’) op elkaar afgestemd zijn, of in ieder geval niet in strijd met elkaar;
 5. Access for all
  Onbeperkte toegang voor iedereen kan ongewenst zijn; wanneer je misbruik moet voorkomen kun je ervoor kiezen een kleine groep ‘administrator’ te maken, en een grote groep medewerkers een beperktere toegang te geven.

Vijf adviezen over being social

 1. Be active
  Zorg ervoor dat inhoud niet voorbij de houdbaarheidsdatum is; en beperk je niet tot reacties op negatieve commentaren, het benadrukken van ‘speciale aanbiedingen’; social media gaat verder dan onderstrepen waarom jouw product of dienst beter is dan het product of dienst van anderen. Actieve bijdragers aan social media zijn producenten én consumenten van relevante informatie;
 2. Be interesting
  Verplaats je in de positie van klanten en geïnteresseerden, vind uit wat zij belangrijk, leuk of interessant vinden, en speel daar actief op in;
 3. Be humble
  Wees in het begin enigszins terughoudend, om te achterhalen hoe de spelregels zijn. Als een blog alleen maar een verkapte advertentie blijkt te zijn neemt het publiek je dat niet in dank af;
 4. Be unprofessional;
  Have you ever noticed that in Hollywood blockbuster films, it’s not usually the handsome guy who ends up with the girl, but rather the clumsy, charming one? The same goes for Social Media, and firms would be wise to avoid overly-professional content offerings. There’s no need to spend $100,000 to design the perfect MySpace presence, or hire a professional writer to manage your corporate blog. Instead, try to blend in with other users and don’t be afraid to make mistakes;
 5. Be honest
  Wees oprecht, respecteer de spelregels, forceer geen deuren als het openen ervan niet voor jou bedoeld is.

[divider]

Journalistiek

Keynote Tom Rosenstiel, 16 november 2009

The Future of Journalism:

“we are not becoming our own journalists, but we are becoming our own editors”; “creating our own diet of media every day”[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3i71DpIf4E8[/youtube]

[pullquote4]Web 2.0 has introduced a fourth way on how the society is informed – a user driven way.[/pullquote4]

There are three ways to look at how a society is informed: The first is that people are trusting and will read, listen to and watch what is provided to them. Second, people seek out for an informed broker to tell them what is important for them. Third, people can, because of their smartness, sort out relevant things for themselves and may find their own vision of the truth [Bowman, 03]. Already in 1995, Nicolas Negroponte predicted that readers of online news would be given the ability to choose only topics and sources of interest to them. He called it the Daily Me. Guardians of traditional journalism were grumbling but nevertheless the portals of online media industry showed a huge tendency towards enabling personalization for their customers. What Negroponte was not able to predict in 1995 is the fact that in the future people will not only refer to the personalization of media-content delivered to them by means of personal filtering. In addition, collective filtering will be done by the internet-audience to separate the subjectively interesting material from junk. So Web 2.0 has introduced a fourth way on how the society is informed – a user driven way. With regard to Web 2.0 the media industry is perpetually losing its traditional role as an intermediary and gatekeeper to the world of content.
Stocker et al. (2007). [2]

Strategieën voor het inzetten van co-creatie, eParticipatie

TNO onderzoekt momenteel de strategieën voor organisatiegestuurde eParticipatie en user empowerment.
Op de site Frankwatching wordt daar in een serie artikelen verslag van gedaan. [3]

In het eerste artikel staan vrier vragen centraal:

 • hoe ver wil gaan met eParticipatie?
 • hoe ver ben je verwijderd van de optimale situatie waarin eParticipatie het beste effect kan hebben? Met andere woorden, hoe ver ben je verwijderd van de ‘sweet spot’?
 • Welke participatiestrategie kun je het beste implementeren en hoe doe je dat succesvol?
 • Hoe meet je de effectiviteit van een gekozen eParticipatie-strategie?

In deel 2 van de serie wordt gefocust op het eerste punt:
[arrow_list]

 • is de organisatie geschikt voor eParticipatie? Zo ja, hoe ver wil je daarin gaan, waar sta je op de eParticipatie-ladder?

[/arrow_list]

In deel 3 gaat het over de ‘sweet spot’ van de organisatie voor eParticipatie

Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

[arrow_list]

 • de ‘match’ tussen de organisatie en de community: is een eParticipatie-strategie geschikt, of kun je beter op andere strategieën inzetten?
 • hoe vind je de sweetspot? De doelstellingen van eParticipatie, die van de organisatie en die van de community zullen op elkaar afgestemd moeten worden. Naarmate die afstemming groter is zit je dichter bij de ‘sweet spot’.
 • hoeveel impact zullen eParticipatie-initiatieven hebben? Hoe verhouden community-kenmerken en organisatiekarakteristieken zich tot elkaar?

[/arrow_list]

In de serie artikelen zullen praktijkcases in 3 sectoren de revue passeren: corporate, overheid en onderwijs.

[divider]

Bronnen en verwijzingen

[arrow_list]

 • [1] Kaplan, A.M. and Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), pp. 59-68.
 • [2] A. Stocker, A. Us Saeed, G. Dösinger, C. Wagner, Proceedings of I-MEDIA ’07 and I-SEMANTICS ’07 Graz, Austria, September 5-7, 2007
 • [3] Frankwatching: het overzicht met artikelen vind je in het ‘archief
 • Op de site Ambtenaar 2.0, in het Archief van het weblog van Ambtenaar 2.0 vind je veel voorbeelden, ideeën en discussie over eParticipatie en online communiceren door Overheid 2.0

[/arrow_list]
[divider]


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *