Je vindt me ook op

Philipsdorp bestaat 100 jaar (2010)

Twee Philipsdorp-zuilen markeren de ingang van Philipsdorp; het allereerste Philipsdorp-huis is van 1910.

Philipsdorp bestaat 100 jaar (2010)

Philipsdorp, in 2010 100 jaar oud
In Philipsdorp, Eindhoven, stond ik op 11 september 2010 (foto links) ongeveer op de plaats waar een fotograaf 90 jaar eerder ook gestaan moet hebben (foto rechts). In dit verhaaltje probeer ik de beide momenten van wat context te voorzien.

Ingang Philipsdorp, 2010

Ingang Philipsdorp, 1936

Twee Philipsdorp-zuilen markeren de ingang van Philipsdorp
Dat deden ze vanaf 1910, in 1936 en nu nog steeds. In 1910 werd dit allereerste Philipsdorp-huis gebouwd. Dit jaar wordt 100 jaar Philipsdorp herdacht.

Eerste Philiposdorp-huis, 1910

Dit huis staat aan het begin van de Frederiklaan, ter hoogte van de plaats waar de bekende Philipsdorp-zuilen toen stonden.

Die zuilen stonden in 1936 nog op dezelfde plaats. Dat zien we op één van de foto’s die ik in het artikeltje ‘Tuindorp, Philipsdorp, Eindhoven’ heb opgenomen:Rechts, ik vermoed op de voorgrond die buiten de foto valt, staat dat eerste huis. De huizen die op deze foto nog te zien zijn, zijn in de jaren negentig gesloopt (zo blijkt uit onderstaande beschrijving).
Ook rechts, tussen de rechter zuil en het donkere vrachtwagentje, zie je de ingang van wat toen het Philips Sportpark was:

 

Ingang Sportpark, 1913

Ter ere van 100 jaar Philipsdorp zijn in verschillende straten oude foto’s opgehangen. Tegen de schutting van dat eerste Philipsdorphuis hangt bovenstaande foto:

De toelichtende tekst luidt:

Ingang Philipsdorp
1936

Te zien is de Frederiklaan ter hoogte van de Gagelstraat. Dit was de ingang van Philipsdorp vanaf de centrumzijde van de stad. De ingang van Philipsdorp werd vroeger op meerdere plaatsen gemarkeerd door twee zuilen. De zuilen stonden midden op straat en vormden het begin van de dubbele bomenrij. In het begin stond de naam Philipsdorp met verlichte letters op deze twee bakstenen zuilen. Later verdween de letterbalk en werd de naam in de stenen gebeiteld. Achter de woningen naar rechts liep de oorspronkelijke Elisabethlaan. Deze woningen en alle woningen in de Elisabethlaan zijn gesloopt voor de uitbreiding van het PSV stadion in de jaren negentig. Het gebouw links was de Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis school.

Met in m’n achterhoofd bovenstaande foto’s van 1936 en 1913, en die van 1920 hieronder, heb ik dit verleden willen vangen in het heden: 15 augustus en 11 september 2010. Die poging resulteerde in deze foto:

15 augustus 2010

De twee zuilen staan nog steeds aan het begin van de Frederiklaan. Ze zijn iets opgeschoven (zie de drie foto’s hieronder) en op de trottoirs geplaatst. De dubbele bomenrij is natuurlijk al lang verdwenen.

15 augustus 2010; de linkse van de twee zuilen

De rechtse van de twee zuilen

Het is een zoekplaatje, maar op 11 setember j.l. kon ik midden op straat staan en de beide Philipsdorp-zuilen in één beeld vangen:

(de zuilen zie je uiterst links achter de gele auto en rechts)

Ik stond op 11 september dus ongeveer op de plaats waar een fotograaf 90 jaar geleden stond:

Frederiklaan, 1920

Zie ook:

Je kan naar dit artikel verwijzen op sociale netwerken:
About Author

Rob le PairDocent - onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen; favoriete thema's op deze site: Persuasive communication, Eindhoven-Philipsdorp, WordPress-design, gebruik van sociale media, running experiences, gardening.View all posts by Rob le Pair →

Leave a Reply