[titled_box title=”Publicaties: Tekstfilogie” variation=”” textColor=”#ffffff” bgColor=”#c91b00″]

In mijn doctoraalscriptie (1985) heb ik verslag gedaan van mijn onderzoek naar 10 laat-middeleeuwse manuscripten  van Los Proverbios del Marqués de Santillana (1437). Ik heb de ‘familierelaties’ bepaald van de manuscripten (stemmatologie) en een tekstkritische uitgave gamaakt van Los Proverbios, waarbij alle tekstvarianten van de 10 manuscripten vermeld zijn, en betoogd wordt waarom welke variant waarschijnlijk het origineel is geweest.

Als uitvloeisel van die doctoraalscriptie heb ik mij nog enige tijd beziggehouden met tekstfilogie. Ik heb manuscripten die in m’n doctoraalscriptie nog niet waren meegenomen toegevoegd; dit heeft geleid tot de publicatie Le Pair (Ed.) (1988).

Samen met Max Kerkhof heb ik twee jaar achtereen enkele zomervakantie-weken vooral in Madrid doorgebracht, en vele uren in de Biblioteca Nacional en andere bibliotheken (El Escorial) van Madrid. Ik heb veel aan hem te danken; hij leerde me: “controleren!, controleren, want zelfs als het gedrukt staat in een mooi boek betekent dat niet dat het ook klopt.”
Hij leerde me ook dat het ‘bedrijven van wetenschap’ en alles wat daarbij komt kijken ook heel erg leuk kan zijn, en moet zijn: Utile Dulci …
Dankzij die inwijding heb ik Madrid goed leren kennen, want we deden bijna alles te voet.

De tweede zomer in Madrid bestudeerden we manuscripten van het werk van Juan de Mena, El Laberinto de Fortuna. Dat onderzoek heeft geleid tot de publicatie Kerkhof & Le Pair (1989).

[/titled_box]

[titled_box title=”Kerkhof, M., & Le Pair, R. (1989).” textColor=”#ffffff”]
[icon type=”library_bookmarked” style=”full_color” custom_icon=”http://roblepair.nl/wp-content/uploads/2012/02/icon_artikel_44x49.png” align=”left”]
El ‘Laberinto de Fortuna’ de Juan de Mena: las ediciones en relación con la tradición manuscrita. In M.C. Carbonell (Ed.), Homenaje al Profesor Antonio Vilanova (pp. 321-339), Barcelona: Universidad de Barcelona.
[/titled_box]

[titled_box title=”Le Pair, R. (Ed.) (1988).” textColor=”#ffffff”]
[icon type=”library_bookmarked” style=”full_color” custom_icon=”http://roblepair.nl/wp-content/uploads/2012/02/icon_artikel_44x49.png” align=”left”]
Los Proverbios del Marqués de Santillana. In A. Gómez Moreno & M. Kerkhof (Eds.), Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana – Obras completas. (pp. 216-267). Barcelona: Planeta.
[/titled_box]

[divider]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *