Je vindt me ook op

Publicaties en presentaties

Vanaf 1988

Alle publicaties en presentaties (omgekeerd chrnologische volgorde)
staat voor:
een publicatie in boek of tijdschrift

staat voor:
een presentatie op een conferentie
Le Pair, Rob & Van Dongen, Marije (2013)

Effecten van negatieve word of mouth op Twitter: de invloed van negatieve tweets op merkvertrouwen en op de intentie om de negatieve berichten te vespreiden.
Ad Rem, 27 (6), 3-6.

Samenvatting
Van Mulken, Margot & Le Pair, Rob (2012)

Appreciation and interpretation of visual metaphors in advertising across three European countries. In MacArthur, Fiona, José Luis Oncins-Martínez, Manuel Sánchez-García and Ana María Piquer-Píriz (eds.), Metaphor in Use. Context, culture, and communication, chapter 8, pp. 177-193. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Abstract
Hendriks, B., Van Meurs, F., Korzilius, H., Le Pair, R., & Le Blanc-Damen, S. (2012)

Style Congruency and Persuasion: A Cross-Cultural Study Into the Influence of Differences in Style Dimensions on the Persuasiveness of Business Newsletters in Great Britain and the Netherlands. IEEE Transactions on Professional Communication, 55(2), 122-141.

Abstract
Le Pair, R., Hornikx, J., & Van Maaren, E. (2011).

Effect van lage/hoge context op de ervaren complexiteit van visuele metaforen in advertenties. Paper gepresenteerd op VIOT2011-conferentie, Leiden, 22 december 2011.

Van Mulken, M., Le Pair, R. & Forceville, Ch. (2010).

The impact of perceived complexity, deviation and comprehension on the appreciation of visual metaphor in advertising across three European countries. Journal of Pragmatics 42, 3418-3430.

Abstract
Le Pair, R. (2010).

Hoe sociaal zijn Social Media. Presentatie voor Rotary International District 1610, Oisterwijk, 19 november 2010.
Le Pair, R., & Van Mulken, M. (2010).

Effects of verbal anchoring in visual metaphors on perceived complexity and appreciation. In A.V. Prokhorov (Ed.), Topical Issues of Advertising: Theory and Practice. Vol II, pp. 26-36. Tambov: TSU.

Abstract
Le Pair, R. (2008).

Retoriek in advertenties: een intercultureel perspectief. Presentatie voor Rotary International District 1610, Oisterwijk, 6 november 2008.
Presentatie-dia’s
Le Pair, R., & Van Mulken, M. (2008).

Perceived Complexity and Appreciation of Visual Metaphors by Consumers with Different Cultural Backgrounds. In F. Costa Pereira, J. Veríssimo & P. Neijens (Eds.), New Trends in Advertising Research, (pp. 279-290). Lisbon: Sílabo.

Abstract
Le Pair, R., & Van Mulken, M. (2008).

Cross-cultural Differences in the Evaluation of Visual Metaphors in Advertising: Spain, France and the Netherlands. Paper presented at RaAM7: Researching and Applying Metaphor – Metaphor in Cross-Cultural Communication. University of Extremadura, Cáceres (Spain), 29-31 May, 2008.

presentatie-dia’s
Le Pair, R., & Van Mulken, M. (2007).

Cross-cultural variability in consumer responses to visual metaphors in advertising. In ICORIA 2007 Papers, 6th International Conference on Research in Advertising, Lisbon, 29-30 June, 2007. ISBN 972-97218.

Abstract
Le Pair, R., & Van Mulken, M. (2007).


Cross-cultural variability in consumer responses to visual metaphors in advertising. Paper presented at the International Conference on Research in Advertising (ICORIA), Escola Superior de Comunicação Social, Lisbon, 29-30 June, 2007.

Le Pair, R. (2007).

Information Mapping: effecten van tekstkenmerken en gebruikerskenmerken op prestaties en waardering. Presentatie voor STIC-conferentie Technische communicatie. Een brug tussen onderzoek en praktijk. Utrecht, 15 juni 2007.
Le Pair, R., & Kreps, A. (2007).

Workshop Interculturele aspecten van webdesign. Telematica Instituut, Utrecht, 26 april 2007.
Le Pair, R., Jansen, C., Korzilius, H., Van Gerdingen, J., De Graaf, S., & Visser, R. (2006).

Information Mapping: Effects of Text Features and Reader Characteristics on Performance and Appreciation. Information Design Journal 15(1), 69-83.
Le Pair, R., Jansen, C., Korzilius, H., Van Gerdingen, J., De Graaf, S., & Visser, R. (2006).

Information Mapping: effecten van tekstkenmerken en lezerskenmerken op prestaties en waardering. In: B. Hendriks, H. Hoeken & P.J. Schellens (Red.), Studies in Taalbeheersing 2, (pp. 250-262). Assen: Van Gorcum.

Samenvatting
Le Pair, R. (2006).

Review of Carol Lipson & Michael Day (Eds.) (2005). Technical Communication and the World Wide Web. Mahwah, NJ: Erlbaum. 355 pp., ISBN 0-8058-4572-0 (cloth), 0-8058-4573-9 (pbk), Information Design Journal, 14(3), 274-276.
Dasselaar, L., Van Meurs, F., Le Pair, R., & Korzilius, H. (2005).

Het effect van het gebruik van Engels op websites voor Nederlandse jongeren. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 74(2), 81-92.
Hendriks, B., Le Pair, R., Van Meurs, F., Korzilius, H., & Damen, S. (2005).

Does style matter? A Cross-cultural Study into the Influence of Differences in Style Dimensions on the Persuasiveness of Busines Newsletters in Great Britain and the Netherlands. In A. Bülow-Møller (Ed.), Business communication: Making an impact. Proceedings from the 7th European Convention of the Association for Business Communication (pp. 1-10). Copenhagen, 1-10.

Hendriks, B., Le Pair, R., Van Meurs, F., Korzilius, H., & Damen, S. (2005).

Does style matter? A Cross-cultural Study into the Influence of Differences in Style Dimensions on the Persuasiveness of Busines Newsletters in Great Britain and the Netherlands. Paper presented at the 7th European Convention of the Association for Business Communication, Kopenhagen, 2005, May 26.

Presentatie-dia’s
Hendriks, B., Starren, M., Hoeken, H., Van den Brandt, C., Nederstigt, U. & Le Pair, R. (2005).

Stijl, cultuur en overtuigingskracht. De invloed van culturele stijlverschillen op de overtuigingskracht van een fondswervingsbrief. Tijdschrift voor taalbeheersing, 27(3), 230-242.

Le Pair, R., Dasselaar, L., Van Meurs, F., & Korzilius, H. (2005).

Het effect van het gebruik van Engels op homepages van websites bestemd voor Nederlandse jongeren. Presentatie voor Anéla Studiedag Meertaligheid en (nieuwe) media. Utrecht, 28 april 2005.

Le Pair, R. (2005).

Politeness in the Netherlands: indirect requests. In L. Hickey & M. Stewart (Eds.), Politeness in Europe, (pp.66-81). Clevedon: Multilingual Matters.
Hendriks, B., & Le Pair, R. (2004).

Conventionaliteit en beleefdheid in Nederlandse verzoeken. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26(1), 21-43.

Jansen, C., Korzilius, H., Le Pair, R., & Roest, M. (2003).

Testing an Information Mapping® text: Does the method live up to the expectations? Document Design 4(1), 48-59.

Abstract
Le Pair, R. (2002).

Review of Th. M. van der Geest (2001). Web Site Design is Communication Design, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 165 p., ISBN 90-272-3202-4, Tijdschrift voor Taalbeheersing,24(3), 269-271.

Jansen, C., Korzilius, H., Le Pair, R., & Roest, M. (2002).

Een information mapping®-tekst getest: worden de sterallures waargemaakt? Tijdschrift voor Taalbeheersing, 24(1), 1-13.

Le Pair, R. (2001).

Review of F.E. Jandt (2001). Intercultural Communication. An introduction. Thousand Oaks, CA: Sage, 532 pp., ISBN 0-7619-2202-4,, Communications. The European Journal of Communication Research, 22(4), 131-135.
Le Pair, R., Crijns, R. & Hoeken, H. (2000).

Het belang van cultuurverschillen voor het ontwerp van persuasieve teksten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 22(4), 358-372.

Le Pair, R., & Korzilius, H. (2000).

Interculturele communicatieve competentie: directheid in verzoeken. In R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (red.), Over de grenzen van de taalbeheersing, (pp. 337-349). Den Haag: Sdu.
Le Pair, R. (1999).

Communication Strategies: Politeness in Spanish requests. In R. Geluykens & K. Pelsmakers (Eds.), Discourse in Professional Contexts, (pp. 143-165). München: Lincom.
Bakx, J., Coopman, K., Jansen, C., Van Mulken, M., & Le Pair, R. (1999).

Naar effectieve handleidingen bij ROCS. Adviesrapport voor het Academisch Ziekenhuis Nijmegen: Nijmegen: UTN/CIBC. (29 pp.)
Le Pair, R. (1999).

Zijn Spanjaarden directer dan Nederlanders?: een crosscultureel onderzoek naar verzoekstrategieën. In M. Gerritsen & D. Springorum (red.), Een bundel Bedrijfscommunicatie voor Ger Peerbooms bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag,(pp. 191-220). Nijmegen: Nijmegen University Press.
Le Pair, R. (1999)

Instructies bij ROCS-handleidingmodel. Nijmegen: UTN/CIBC. (24 pp.).
Le Pair, R. (1997).

Verzoekstrategieën in het Spaans: een cross-cultureel en intercultureel perspectief. Dissertatie. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
Le Pair, R. (1996).

Spanish request strategies: a cross-cultural analysis from an intercultural perspective. Language Sciences, 18(3-4), 651-670.
Le Pair, R. (1996).

Spanish request strategies: a cross-cultural analysis from an intercultural perspective. In K. Jaszczolt & K. Turner (Eds.), Contrastive semantics and pragmatics II (pp. 651-670). Oxford: Elsevier Science.
Le Pair, R. (1995).

Spanish request strategies: a cross-cultural analysis from an intercultural perspective. First International Conference in Contrastive Semantics and Pragmatics. Brighton, UK

Le Pair, R. (1994).

Communication strategies: politeness in Spanish requests. Antwerpen, Universiteit van Antwerpen, Sixth International Systemic-Functional Workshop, augustus 1994.

Le Pair, R. (1994).

Estrategias comunicativas de cortesía en peticiones: perspectiva cross-cultural e intercultural.  IV Jornadas sobre aspectos de la enseñanza del español como lengua extranjera, Granada, Universidad de Granada, juni 1994.

Le Pair, R. (1994).

‘Pedir algo’: communicatiestrategieën vanuit een pragmalinguïstisch perspectief. In C. van Esch en M. Steenmeijer (red.), Spaans in Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsleven 5 (pp. 38-56). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
Le Pair, R. (1990).

Bedrijfscommunicatie en Bedrijfstaal Spaans. In C. van Esch en M. Steenmeijer (red.), Spaans in Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsleven 1 (pp. 59-66). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
Kerkhof, M., & Le Pair, R. (1989).

El ‘Laberinto de Fortuna’ de Juan de Mena: las ediciones en relación con la tradición manuscrita. In M.C. Carbonell (Ed.), Homenaje al Profesor Antonio Vilanova (pp. 321-339), Barcelona: Universidad de Barcelona.
Le Pair, R. (Ed.) (1988).

Los Proverbios del Marqués de Santillana. In A. Gómez Moreno & M. Kerkhof (Eds.), Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana – Obras completas. (pp. 216-267). Barcelona: Planeta.