Bloggen en personal branding

Dit artikel is ook gepubliceerd op Frankwatching

[titled_box title=”Bloggen als schakel in het proces van personal branding”]

In een eerder blog-artikeltje hield ik een pleidooi voor academic blogging [1]. In die blogpost ligt de focus op de meerwaarde die bloggen kan hebben voor onderzoekers, bijvoorbeeld voor PhD-studenten.

Als vervolg daarop geef ik hier een illustratie van enkele positieve effecten die bloggen met zich mee kan brengen.

[arrow_list]

 • Ik heb die effecten recentelijk van heel nabij meegemaakt: ik was enkele maanden de scriptiebegeleider van een studente die enkele blogposts schreef over haar afstudeeronderzoek waarvan ze in haar scriptie verslag doet. Ik laat zien hoe ‘het verhaal’ – haar verhaal – via een paar twitter-berichten binnen de kortste keren bij duizenden geïnteresseerden bekend werd, omdat het werd opgepikt en besproken op enkele grote blogging-platforms, wat zelfs leidde tot een radio-interview met deze studente.
 • Als ze zo snel, eigenlijk onbedoeld, bij verschillende grote publieksgroepen bekend wordt met ‘haar verhaal’, realiseer ik me maar al te goed dat één succes-story, één zwaluw, nog geen zomer maakt.
 • Maar dit ene voorbeeld laat wel zien waar het volgens mij bij personal branding om draait: je kunt nog zo actief zijn op sociale media als Twitter, LinkedIn, of Facebook, pas als je in deze micro-blogging media kunt verwijzen naar ‘je grotere verhaal’ door te laten zien wat dat verhaal is, dan bouw je gaandeweg aan een personal brand dat serieus genomen wordt.
 • Bloggen is een activiteit waarmee je kunt laten zien wat je allemaal nog meer te melden hebt dan wat je op Twitter, Facebook en LinkedIn kwijt kunt. En deze microblogging media kunnen op hun beurt, soms, zorgen voor een snelle verspreiding van je verhaal.

[/arrow_list]

Je verhaal is de basis voor je public profile

[/titled_box]
De belangrijkste punten in het hiervoor genoemde blog-artikel [1] vat ik nog even samen:

[arrow_list]

 • Schrijven met meer vrijheid
  Door te bloggen onderhoud je schrijf-routine en -souplesse; vrij van het keurslijf van reviewers, tijdschriftredacties, scriptie-beoordelaars schrijf je in een zelfgekozen stijl de door jezelf gekozen content, vrijwel in real time, voor een geïnteresseerd publiek.
 • Schrijven voor meelezers
  Een blog-artikel nodigt geïnteresseerde lezers uit om reacties te plaatsen. Deze feedback is meestal constructief, het kan je blikveld verruimen, en zal motiverend werken. Het bevestigt dat je gehoord wordt, dat je iemand bent die over een bepaald onderwerp iets te melden heeft. En een reactie op een blogartikel kan je prikkelen om te reageren op een reactie: voordat je ’t weet ben je in een interessante dialoog verzeild geraakt, of in een discussie met meer geïnteresseerden.
 • Door te bloggen ga je beter schrijven
  Je ontwikkelt een gevoel voor wat de meest geëigende stijl is voor een bepaald betoog; je traint jezelf in beknopt en helder formuleren, de inhoud te structureren, de aandacht van de zappende, vaak ongeduldige, online lezer vast te houden. Op macro-niveau houd je je bezig met de vraag hoe een afzonderlijk blog-artikel zich verhoudt tot eerdere blogposts en hoe het bijdraagt aan the bigger picture, je grotere verhaal.

[/arrow_list]
Een ander voordeel dat ik hierna zal illustreren met een concreet voorbeeld naar aanleiding van een recente ervaring is de snelle verspreiding van je verhaal bij een groter publiek:[pullquote4 align=”center”]
‘je verhaal’ – een gepubliceerd of nog niet gepubliceerd artikel, een verslag van een stage, een bachelor-scriptie, een werkstuk of onderzoeksverslag waarmee je een cursus hebt afgesloten, of een master-scriptie waarmee je je opleiding hebt afgerond – dat verhaal kan zich via een blog-artikel soms snel en op grote schaal verspreiden.
[/pullquote4]

[margin30]

Personal branding

Bloggen in combinatie met het gebruiken van andere social media kan de brandstof worden voor een krachtige motor die je personal branding voortstuwt

Those who blog […] agree there are positive outcomes, such as networking and collaborating, finding new audiences and opportunities, disseminating research more widely, and building one’s reputation. [2]

Door te bloggen bouw je aan een (academisch) public profile; vanuit het perspectief van een PhD-student werd betoogd:

A benefit of blogging […] was the development of a public profile […]. This visibility tended to lead to more (and diverse) opportunities because of exposure to different audiences. Having a public ‘face’ meant being recognizable as an expert on a particular topic, […] “this is important […], given that most of us lack established publishing records.” [3]

[margin30]

Bijvoorbeeld Carlijn Frunt, masterscriptie

Ik had de afgelopen maanden het genoegen Carlijn te begeleiden bij haar afstudeerscriptie voor de opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW), richting: Communicatie en Beïnvloeding (Faculteit Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen).

Het was de gebruikelijke begeleiding: meedenken bij het vaststellen van het onderwerp van het onderzoek, bij de redactie van het onderzoeksvoorstel, bij de methode en dataverzameling en bij de statistische analyses, resultaten en conclusies.

We schrijven 5 juni 2012; morgen heeft Carlijn het laatste gesprek over haar scriptie (afgezien van het eindgesprek en de beoordeling op 21 juni). De titel en ondertitel van haar mastercriptie luiden:

[squeeze_box2]

RT @werk: #vacature
De invloed van het type Twitter-accounts en het soort boodschappen op werkgeversaantrekkelijkheid en de attitude ten opzichte van organisaties.

[/squeeze_box2]

Ze heeft al besloten daar drie korte blog-artikelen over te schrijven. Op 5 juni staat de eerste blogpost op haar blogging-site [4]:

[margin30]

Om daarop de aandacht te vestigen twittert ze:

Op 15 juni de tweede blogpost [5]:

[margin20]

Ook die krijgt een vermelding op twitter:

En dan gaat het ineens hard. Bij het verschijnen van deel 3 van de blogging-trilogie [6] op 19 juni verspreidt het nieuws zich als een olievlek.

[margin20]

Er wordt op 18 juni al over gepubliceerd en getwitterd op Marketingfacts [7]:

Alleen al vanuit dit artikel worden 40 Facebook-likes geproduceerd, 140 tweets verzonden, en het artikel wordt 47 keer gedeeld op LinkedIn:

‘Social sharing’… via Marketingfacts

Op 25 juni publiceert Dutchcowboys [8] over dit onderzoek

Artikel bij DutchCowboys

En ook dit artikel trekt veel aandacht: inmiddels 7731 views, en alleen al vanuit dit artikel driftig gedeeld op sociale netwerksites:

Social sharing

En als klap op de vuurpijl: BNR Nieuwsradio is er snel bij. De volgende dag om 06:55 uur praten Umberto Tan en Marjolein Niestadt met Carlijn over de bevindingen van haar onderzoek [9]:

[margin30]

Ik wil met deze succes-story geenszins suggereren dat je met een paar blogposts en tweets vanzelf de aandacht krijgt die Carlijn ten deel is gevallen. Een beetje relativerend zou je kunnen opmerken dat het scriptie-onderwerp – Twitter en employeer branding – zich wel erg leent om op verschillende sociale media de aandacht te trekken. Daar zit zeker iets in. Maar zonder de goed geschreven blogposts en de verwijzingen daarnaar op Twitter zou dit hot topic niet zijn opgemerkt door bijvoorbeeld Marketinfacts en DutchCowboys.

Ook zou je kunnen opmerken dat de aanleiding voor m’n betoog ‘academic blogging’ was. Dus: in hoeverre heeft Carlijn zich via deze publiciteit geprofileerd als iemand die door een mooi en uitstekend uitgevoerd en gerapporteerd onderzoek met succes een academische opleiding heeft afgerond? In hoeverre wordt het zichtbaar dat naast de maatschappelijke relevantie er ook een academic impact is?

En ook nog Tekstblog

Gelukkig is er een blogging-platform, Tekstblog, waar in blog-artikelen voor en door tekstschrijvers en communicatie-professionals gerapporteerd wordt over communicatie-onderzoek. Deze blogartikelen hebben vaak een academische achtergrond, en bij voorkeur wordt er geschreven over en naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek.

Vorige week werd Carlijn door de redactie van Tekstblog uitgenodigd om over haar onderzoek een blog-artikel te schrijven. Op 27 juni stuurde ze haar eigen verhaal naar Tekstblog waar het dezelfde dag werd gepubliceerd [10]. Die publicatie, waarin Carlijn nadrukkelijker ingaat op de onderzoeksaspecten – onderzoeksvragen, methode en evaluatie van de resultaten van de twee deelstudies – is inmiddels ook al 187 keer bekeken.

(klik voor vergroting): artikel Telstblog

Dus aan de hierboven genoemde positieve effecten van (academic) blogging kunnen we er één toevoegen:
[arrow_list]

 • Je eigen blog-artikelen kunnen aanleiding zijn om er als guestblogger over te schrijven op een meer gespecialiseerd (i.c. meer academisch georiënteerd) ander platform met een meer gespecialiseerd lezerspubliek.

[/arrow_list]

Personal branding – als je wat te melden hebt

De term heeft bij sommigen soms een negatieve lading. Terecht, in mijn ogen, wanneer iemand er voornamelijk op gefocust is om ‘zichzelf als merk te branden‘, zichzelf in de markt te zetten, en uit het oog verliest dat die personal branding niet vanzelf werkt door enkel het hebben van een groep Facebook-vrienden, Twitter-volgers en LinkedIn-contacten.

[pullquote4 quotes=”true” align=”left” cite=”Lucy Kellaway (11)”]Surely being big on Twitter just tells employers you spend more time composing silly little messages than working[/pullquote4]

Het werkt alleen als het gebouwd wordt op een goed verhaal. Veel studenten, afgestudeerden, bachelors, masters, onderzoekers, PhD’s hebben een goed verhaal.

Als je ervoor zorgt dat je dat goede verhaal niet alleen hebt, maar dat het ook gehoord wordt, doordat je het vertelt en deelt (en als het meezit delen anderen het op hun beurt met andere geïnteresseerden), dan krijgen je statusphere-boodschappen een breder perspectief en de noodzakelijke context. Zie bijvoorbeeld:

Carlijns melding op Facebook

[margin20]

[pullquote4 quotes=”true” align=”left” cite=”Brian Solis”]Blogs offer the ability to express perspective and offer context in statusphere[/pullquote4][clearboth]

Brian Solis betoogde in een zeer lezenswaardig blog-artikel [12], The State of the Blogosphere 2011, over het belang van Blogging in relatie tot Microblogging (Twitter, Facebook, …):

If long-form content is shared within our interest graph and possesses relevant information that is true to our interests, it will be consumed. If content, no matter how great its length, is true to who I am, I will share it. Not just because I want others to share in its relevance, but because doing so is a form of self-expression and the words of others can lend to a piece of the puzzle that completes me online and offline.

Blogposts vormen de noodzakelijke achtergrond en verdieping die we missen bij de real-time microblog-berichten:

With the love affair content creators, creators and consumers experience with the micromedia in social networks, blog posts contribute to the library of knowledge around any subject. They offer the ability to express perspective and offer context in statusphere and they influence decisions, actions, and behavior. Whether it’s to demonstrate thought leadership, earn authority, generate leads, change perception or sentiment, blogs continue to lead the way while disrupting traditional media along the way.

Als je in ‘je verhaal’ meer te melden hebt dan wat je in LinkedIn-updates, Facebook-meldingen, tweets en retweets kwijt kunt, bedenk dan dat je in een weblog alle ruimte hebt om je personal brand te verrijken met de nodige achtergronden en inhoud.

[margin10]

[squeeze_box3]
Vorige blogpost over academic blogging:

 • [arrow_list]

   • Het nieuwe publiceren:
    communiceren over onderzoek

   

  [/arrow_list]

[/squeeze_box3]

[margin30]

[squeeze_box2]

Verwijzingen

[1] Rob le Pair, 29 maart 2012. [fancy_link link=”http://roblepair.nl/het-nieuwe-publiceren-communiceren-over-onderzoek/”]Het nieuwe publiceren: publiceren over onderzoek.[/fancy_link]

[2] Melonie Fullick, 11 oktober 2011. [fancy_link link=”http://www.universityaffairs.ca/should-you-enter-the-academic-blogosphere.aspx” target=”blank”]Should you enter the academic blogosphere?[/fancy_link]A discussion on whether scholars should take the time to write a blog about their work.

[3] Melonie Fullick, 21 oktober 2011. [fancy_link link=”http://www.universityaffairs.ca/speculative-diction/more-than-a-storm-in-a-teacup-the-debate-on-academic-blogging/” target=”blank”]More than a storm in a teacup: The debate on academic blogging.[/fancy_link]

[4] Carlijn Frunt, 5 juni 2012. [fancy_link link=”http://www.carlijnfrunt.nl/blog/?p=171″ target=”blank”]RT @werk: #vacature (1/3) – Twitter en Employer Branding[/fancy_link]

[5] Carlijn Frunt, 15 juni 2012. [fancy_link link=”http://www.carlijnfrunt.nl/blog/?p=178″ target=”blank”]RT @werk: #vacature (2/3) – Het gebruik van Twitter voor Employer Branding[/fancy_link]

[6] Carlijn Frunt, 19 juni 2012. [fancy_link link=”http://www.carlijnfrunt.nl/blog/?p=188″ target=”blank”]RT @werk: #vacature (3/3) – De invloed van Twitter voor Employer Branding[/fancy_link]

[7] Freek Janssen, Marketingfacts, 18 juni 2012 [fancy_link link=”http://www.marketingfacts.nl/berichten/ook-sollicitant-zoekt-interactie-op-twitter/” target=”blank”](Ook) sollicitant zoekt interactie op Twitter[/fancy_link]

[8] DutchCowboys, 25 juni 2012. [fancy_link link=”http://www.dutchcowboys.nl/twitter/25039″ target=”blank”]Grootste deel van de werkgevers in Nederland zet Twitter niet goed in voor employeer branding[/fancy_link]

[9] Umberto Tan en Marjolein Niestadt, 26 juni 2012, in gesprek met Carlijn Frunt over employer branding [fancy_link link=”http://www.bnr.nl/?service=player&type=archief&fragment=20120626065525240″ target=”blank”]BNR Nieuwsradio[/fancy_link]

[10] Carlijn Frunt, 27 juni 2012, Tekstblog [fancy_link link=”http://www.tekstblog.nl/twitteren-met-potentiele-werknemers-goed-voor-imago/” target=”blank”]Twitteren met potentiële werknemers goed voor imago[/fancy_link]

[11] Het citaat staat op: Lucy Kellaway, 3 july 2012. [fancy_link link=”http://www.bbc.co.uk/news/magazine-18679794″ target=”blank”]Does being big on Twitter help you land a good job?[/fancy_link]

[12] Brian Solis, 14 december 2011, over blogging en microblogging [fancy_link link=”http://www.briansolis.com/2011/12/the-state-of-the-blogosphere-2011/” target=”blank”]The State of the Blogosphere 2011[/fancy_link]

[/squeeze_box2]
[margin40]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *