Web2.0 als object van onderzoek

Web2.0 drieluik
een wetenschappelijk perspectief, toepassingen vergeleken, en het belang van Web2.0 naast het gebruik van andere communicatiekanalen (de bijdrage van web2.0 aan multichannel management).
In drie bijdragen belicht Sjoerd Blauw het fenomeen Web2.0 van verschillende kanten.

1. Wetenschappelijk perspectief

In het eerste artikel beschrijft de auteur Sjoerd Blauw[1] een raamwerk waarbinnen Web2.0 kan worden bestudeerd. Hij kiest het raamwerk van Stocker et al. (2007). In dit raamwerk worden drie aspecten onderscheiden:

Sociale aspecten

Aan de orde komen o.a. de bekende tweedeling tussen het traditionele gebruik van internet (web 1.0: passief, statische content bekijken) versus actief participerend (web2.0 gebruikers doen actief mee aan het genereren van content).

Technische aspecten

Wat betreft de in Web2.0 gebruikte technologieën wordt onderscheid gemaakt tussen ondersteunende technologieën zoals Really Simple Syndication (RSS, ‘feeds’), Application Programmable Interfaces (API’s). Dit zijn technologieën die Web2.0 applicaties of services mogelijk maken: Wiki’s, blogs, sociale netwerken, mashups, …

Bedrijfsaspecten

Vanuit dit perspectief wordt ingegaan op de meerwaarde van Web2.0 voor bedrijven en organisaties.

2. Toepssingen vergelijken

In de tweede bijdrage laat Blauw zien hoe het framework van sociale aspecten, technologische aspecten en bedrijfsaspecten gebruikt kan worden om verschillende Web2.0 toepassingen te classificeren en onderling te vergelijken. In deze classificatie worden vier hoofdgroepen onderscheiden:

 • creëren van een community
  “Een community kan een sociaal doel hebben, kennis delen of gericht op specifieke groepen.”
 • platforms of tools
  “Platforms of tools zijn van wat technischer aard. Deze richten zich op het verzamelen en organiseren van data van verschillende bronnen.”
 • online samenwerken
  “Tot online samenwerken behoren toepassingen als online tekstverwerkers en andere online toepassingen.”
 • Besluitvorming.
  “Als laatste is er besluitvorming. Veel toepassingen van Web 2.0 worden door bedrijven gebruikt om gebruikers te helpen bij de beslissing welk product te kopen.”

3. Bedijfsaspecten en multichannel management

In dit laatste deel geeft Blauw een aardige analyse van de bijdrage die verschillende Web2.0 toepassingen leveren in verschillende fasen van bedrijfsprocessen (pre-sales, sales, after-sales)

‘Presales’ en ‘after-sales’ worden geïllustreerd in afbeelding 1 en 2:


De indeling wordt toegepast op drie sectoren (zie de kolommen in afb. 1 en 2 hierboven):

 • Reizen
 • Retail
 • Zorgsector

[1] Sjoerd Blauw is Managent of Technology student aan TU Delft en bezig met zijn afstudeeropdracht rond het gebruik van Web 2.0. De drie afleveringen, gepubliceerd op Frankwatching, vormen een samenvatting van dit afstudeeronderzoek. Je vindt ze hier:

Web 2.0: een wetenschappelijk perspectief (15 juli)

Web 2.0: toepassingen vergelijken (13 augustuus)

Wat draagt Web 2.0 bij aan multi-channel management? (1 oktober)


Je kan naar dit artikel verwijzen op sociale netwerken:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *